side_img

Word vriend van Hobby in Praktijk

Na de doorstart van Hobby In Praktijk in 2016 als HIP2.0 zijn we voor een groot gedeelte financieel op ons zelf aangewezen en moeten we zoals dat heet “zelf de broek ophouden”. Door vriend te worden help je Hobby in Praktijk en maak je het mede mogelijk om onze RC-modellen en treinbanen te onderhouden en te voorzien van nieuwe materialen en technieken. Daardoor kunnen wij jou en andere bezoekers mogelijk nieuwe ideeen en/of technieken tonen en uitleggen.

Je wordt vriend(in) van HIP door je bijdrage van minimaal 10.- euro per jaar (meer mag natuurlijk ook) te storten op rekeningnummer NL02 RABO 0315 2131 59 tnv Stichting HOBBY IN PRAKTIJK, Werkendam onder vermelding van HIP2019, voorletters, achternaam, woonplaats en mailadres. Contant betalen bij ons in Werkendam mag natuurlijk ook.

  • Als Vriend van HIP wordt je naam vermeld op onze website (tabblad vrienden) EN op onze vriendenmuur aan de Velsenstraat in Werkendam

  • Jaarlijks wordt er een Vrienden van HIP dag georganiseerd 

Wil je anoniem lid worden wat we zullen respecteren dat kan, je naam zal dan niet op de website en/of vriendenmuur vermeld worden.

Uitnodigingen voor de Vrienden van HIP dag worden per mail naar alle vrienden gestuurd. Film van de eerste Vriendendag is te bekijken bij 'terugblik' in het linkermenu op de hoofdpagina.

 

 Vrienden van Hip
In het verleden hebben wij gemerkt dat onze inzet en expertise door vele bezoekers werd gewaardeerd. De vele positieve reacties in ons gastenboek zijn daar een mooie afspiegeling van.

train